Primagra oferă la cerere consultanță în:

• alegerea corectă a soluției de lăgăruire atât pentru creșterea fiabilității cât și pentru îmbunătățirea productivități utilajului respective
• identificarea și echivalarea completă a rulmenților, articulațiilor sferice, etc
• calculul cantității necesare de unsoare la prim montaj și la reungere precum și intervalul de reungere
• alegerea calității optime a unsorii